به اطلاع ميرساند ، شرکتها و آژانس هاي همکار با تکميل و ارسال فرم عضويت مي توانند از تخفيف (کميسيون خريد) برخوردار گردند.
جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره هاي دفتر 3 - 1891 36 33 - 028 و يا پشتيباني 7036 836 0930 تماس حاصل نماييد.سایر اعلانات